Mail: info@thevitalitycoach.be

Meten = weten, Gissen = missen

De metingen van de aanwezige elektromagnetische velden en straling met speciale apparatuur, worden vergeleken met de richtwaardes uit de SBM2008. De ‘vervuilers’ worden getraceerd  en zo mogelijk verwijderd, uitgeschakeld, gemodifieerd, gefilterd, verplaatst of afgeschermd. Daarnaast is aanvullende harmonisatie of neutralisatie van de scalaire effecten bijzonder aangewezen. Zie wetenschappelijke achtergrond

Het Bioinitiative Report’ van 2007 - 600 blz epidemiologische, multidisciplinaire en zeer grondig studies op mensen  - bevestigt met de conclusie van bekende experts uit de oncologie, neurowetenschappers, European Environment Agency Program, de European Biomagnetic Society, institute of Environmental Health, dat het bewijs zeker is geleverd dat er wel degelijk gezondheidseffecten zijn, allergische reacties, ontstekingsreacties, veranderingen in het immunsysteem en veranderingen in het DNA. De effecten van blootstelling en bestraling zijn cumuleerbaar ! Het Europese Milieuagentschap (EMA):

‘Er zijn in het verleden genoeg voorbeelden waarin men gefaald heeft voorzorgsmaatregelen te nemen, met ernstige onomkeerbare schade als gevolg. Een tweede asbest- of tabakverhaal dient zich anders aan.’

Toepassen van het voorzorgsprincipe is dan ook ontegensprekelijk belangrijk om meer schade te beperken want  alle schadelijke effecten zijn cumulatief !


Figuur boven/links: veelvoorkomende symptomen in relatie met de afstand tot de bron ‘GSM-Basisstation)


Figuur boven/rechts: exponentiële toename stralingsniveau’s


Figuur hiernaast: vereenvoudigde voorstelling ontstaan gezondheidsschade tgv. E.M.-Straling


Een grotere weergave vindt u hier (.pdf)


Wetenschappelijke bewijzen

Naast het hierboven aangehaalde ‘Bioinitiative Report’ was de meest opzienbarende actie, het ‘Freiburger Appell’ uit 2002. Een duizend duitse artsen uitten hun grote bezorgdheid over de toegenomen zware en chronische aandoeningen van medemensen in relatie tot hoog frequente magnetische gepulste straling. Enkele andere besluiten:

Prof. Dr. Adlkofer in 2007 concludeert op basis van de Europese ‘Reflex-studie’ en de Interphone-studie’: "DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS tien keer schadelijker is dan 2G (m.b.t. straling van zendantennes)... Er is geen twijfel: UMTS/3G is veel gevaarlijker dan 2G."


Het ATHEM-onderzoek (2009) in opdracht van de leidende Oostenrijkse verzekeraar AUVA, spreekt van onweerlegbare biologische effecten en bevestigt de reeds lang bekende gezondheidsrisico's van draadloze technologie.

Bezoek ook onze websites www.beterminderstraling.be of www.electro-stress.be voor meer informatie en rapporten. U zal misschien huiverig versteld staan van de feiten...


2011 - Europese doorbaak !


Op 31 mei 2011 heeft het IARC (International Agency on the Research of Cancer), een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, bekend gemaakt dat zij hoogfrequente elektromagnetische velden als mogelijk kankerverwekkend klasseert.  Zij doet dat onder meer naar aanleiding van de onrustbarende toename van hersenkanker (in 2008 werden er wereldwijd 237.913 nieuwe gevallen geregistreerd van hersentumoren).


Op 2 juni 2011 besluit de Raad van Europa: “Gsm-straling is gevaarlijk"

De Raad vraagt dat de overheden ‘het voorzorgsprincipe’ in acht zouden nemen. Er zijn al veel schadelijke effecten bij waarden van elektromagnetische velden die ruim onder de wettelijk toegelaten grenswaarden liggen.

De nieuwe resolutie stelt dat de huidige officiële stralingsnormen van het ICNIRP (International Commission Non-Ionising Radiation Protection) NIET langer de minste wetenschappelijke waarde hebben ! De basis van de huidige grenswaarden is niet wetenschappelijk onderzocht, maar louter gebaseerd op de wensen van de industrie. En daar is véél geld mee gemoeid ... Met andere woorden, we zijn al die jaren belogen !

Verzekeraars melden dat het risico NIET verzekerbaar zal blijven of zelfs niet meer is. Lloyds of London:

The danger with EMF is that, like asbestos, the exposure insurers face is underestimated and could grow exponentially and be with us for many years.”

DISCLAIMER: Alle op deze website genoemde diensten of producten, vervangen de reguliere medische zorgen niet. Ze bieden hieraan complementaire ondersteuning. Bij ernstige en acute  symptomen is het aangewezen uw huisarts of medische specialist te bezoeken. Enkel zij zijn gemachtigd een medische diagnose te stellen.

Baubiologie’ en de Bouwbioloog

De laatste jaren verschijnen er steeds meer berichten van mensen met onverklaarbare of chronische klachten welke niet of nauwelijks door de medici kunnen worden beoordeeld en verholpen. Vaak gaat het hen beter tijdens een  vakantie of verblijf op een plekje in de natuur… Vanuit dit gegeven is het vak ‘Baubiologischer Messtechnik’ in Duitsland ontstaan, zo’n 20 jaar terug. Het vak combineert de natuurkunde (electromagnetische straling), de scheikunde (schadelijke en toxische stoffen, biochemie) en de biologie (schimmels, bacteriën, allergenen, …)

Het doel van een bouwbioloog is om de woon- en werkomgeving zo te creëren dat er een gezond en prettig binnenklimaat ontstaat welke de in de natuur aanwezige waardes benaderd. Vooral voor personen met chronische klachten zal dit vaak een verbetering geven. Een bouwbioloog verricht diverse metingen met speciale apparatuur, adviseert de nodige maatregelen en zorgt desgewenst voor de uitvoering, zodat het ‘huis’ - de ‘patient’ - gezond wordt. De effecten hiervan kan men daarna  terugvinden bij de bewoners.

Een tip van de ijsberg, enkele onvermoede uitlokkende factoren:

spannings- en E.M.-velden van moderne verlichting en electrische apparaten

spannings- en E.M.- velden van computer- en communicatie-apparatuur

spannings- en electromagnetische velden van hoogspanningslijnen en -trafo’s

magnetische gelijkvelden (bvb. bedmatras)

electrostatische velden (bvb. laminaatvloer) en overschot positieve luchtionen

radioactiviteit (bvb. Radongas) en geopathie (bvb. Breuklijnen, wateraders,…)

binnenluchtkwaliteit m.b.t.  airco-, ventilatie- en verwarmingskanalen, schimmels,

binnenluchtkwaliteit m.b.t. bouw- en interieurmaterialen, sommige binnenplanten      

binnenluchtkwaliteit m.b.t. chemische gebruiks- en onderhoudsproducten

diverse factoren m.b.t. badwater, drinkwater, reinigingsproducten en personal care

Elektrosmog & Symptomen

Helaas heeft de natuur ons geen zintuigen gegeven om dit meteen waar te nemen. De aanwezige elektromagnetische straling wordt gemeten met speciale apparatuur. De biologische effecten kunnen met o.a. meridiaanmeting nagegaan worden. Met ‘meten is weten’ kunnen de juiste maatregelen worden genomen.

Alle soorten belastingen op het lichaam dienen door het lichaam te worden verwerkt en geneutraliseerd. Dat doet het immuunsysteem tijdens de herstelperiode, onze slaap. De laatste jaren echter krijgt het lichaam steeds minder de gelegenheid om dit goed op te vangen. Ook tijdens de slaap wordt het lichaam van buiten belast door invloeden van elektromagnetische velden en straling. Onvoldoende herstel uit zich via slaapstoornissen met vermoeidheid als gevolg. Klachten die in een eerder stadium werden beoordeeld als ‘tussen de oren’ kunnen daarna evolueren tot chronische ziektes.

De stralingstoename in stedelijk gebied is exponentieel ! Geëxtrapoleerd naar 2015 mogen wij ons verwachten aan een sterke toename van het aantal electrogevoelige personen in onze samenleving met enorme economische schade tot gevolg. Die straling kan even gevaarlijk zijn als radioactiviteit en DNA-breuken en kanker veroorzaken.

De huidige geneeskunde is niet aangepast aan de gezondheidsproblemen die de nieuwe technologie veroorzaakt. Inzichten vanuit de moderne celbiologie en Quantumfysika tonen  aan dat boven de bio-chemische huishouding in het lichaam een ‘elektromagnetische laag’  aanwezig is welke sturing geeft aan biologische processen. Lees meer over de wetenschappelijke achtergrond.

De meest voorkomende symptomen tengevolge elektro-stress belastingen zijn


Vervolgens treden meer specifieke chronische symptomen op

 
Elektrosensibele mensen blijken vaak ook de symptomen te hebben bekend van ziekten als MCS (Multiple Chemical Sensibility), CVS (Chronisch Vermoeidheids Syndroom), Fibromyalgie en MS. Dit geldt ook vice versa. Moderne ziektes zijn dan ook meestal "multisysteemziekten".

Het is noodzakelijk de achterliggende factoren van de klachten te achterhalen en te verwijderen. Zolang deze factoren niet herkend zijn, blijven alternatieve én reguliere geneeswijzen (tijdelijke) symptoombestrijding.


Bedrijven


Welkom


Voor uzelf


Groepen


Leefsfeer


Contact


Downloads


LinksU zoekt oplossingen

voor de gevolgen van stralingsgevoeligheid?


U wenst schadelijke effecten  te voorkomen?


Bezoek dan eerst


www.

beterminderstraling.be

UFOTECH

BLACK TOWER v7

€ 199 incl. BTW 21%